Szkolenia BHP wstępne i okresowe | mazowieckie - BHP Protection
szybki kontakt:

Ochrona Środowiska

Na każdym przedsiębiorcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które regulują liczne akty prawne.

Posiadasz samochód firmowy, wprowadzasz na rynek towary w opakowaniach, ogrzewasz zakład własną kotłownią, w ramach prowadzonej działalności wytwarzasz odpady...to wystarczy...już jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji, składania sprawozdań, informacji czy raportów do właściwych urzędów.

Obowiązki te wydają Ci się nie do przebycia, a stale aktualizowane prawo nakłada na Ciebie czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian?

Nie chcesz się narażać na kary finansowe za brak realizacji zobowiązań wynikających z korzystania ze środowiska?

Skorzystaj z naszej wiedzy i powierz nam ich wykonanie.


Ochrona środowiska, mazowieckie - Oferta 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do micro, małych jak i średnich przedsiębiorstw. Proponujemy m.in.:

  • śledzenie obowiązujących i projektowanych przepisów pod kątem rodzaju działalności prowadzonej przez Klienta,
  • pomoc przy prowadzeniu prawidłowej ewidencji wytwarzanych odpadów, wprowadzanych opakowań, emisji do wód i atmosfery,
  • składanie sprawozdań i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych,
  • bieżące doradztwo w zakresie zarządzania ochroną środowiska,
  • określenie obowiązków, jakim podlega firma oraz ocenę i bieżący monitoring zgodności działań ze wspomnianymi przepisami oraz posiadanymi decyzjami,
  • opracowywanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji,
  • obecność przy jakiejkolwiek kontroli Twojej firmy w zakresie ochrony środowiska,
  • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych.

Chcesz sprawdzić jak wygląda realizacja wymogów ochrony środowiska w Twojej firmie? -zamów audyt środowiskowy. To użyteczne narzędzie służy do oceny wielu istotnych aspektów związanych z wpływem podmiotu gospodarczego na stan środowiska. Będziesz wiedział, że wypełniasz wszystkie obowiązki wynikające z ochrony środowiska i możesz "spać spokojnie".