Szkolenia BHP wstępne i okresowe | mazowieckie - BHP Protection
szybki kontakt:

BHP

Oferujemy pełen outsourcing BHP, a w szczególności:

  1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,
  2. kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,
  3. prowadzenie postępowań powypadkowych,
  4. doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej  i środków ochrony indywidualnej,
  5. prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,
  6. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
  8. przygotowywanie dokumentacji oraz sprawozdań dla ZUS i GUS,
  9. udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń,
  10. doradztwo w zakresie projektowania ergonomicznych stanowisk pracy.

Posiadamy także w swojej ofercie tablice oraz instrukcje, które możecie Państwo zakupić.